Stáž na oddělení Group Procurement (odd. Neobchodních nákupů)