Loono – Edukační preventivní program

Vyzkoušejte si s pomocí Loono školitelů – mediků samovyšetření prsou a varlat na jejich edukačních modelech. Prevence Vám může zachránit život, proto se zastavte na stánku Loono. Více informací o Loono najdete na webových stránkách: https://www.loono.cz/.

Loono