Cena za stánek

Stánky jsou pro veletrh rozděleny do 3 cenových kategorií podle rozměrů a umístění stánků.

Tradiční prezenční veletrh se koná v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, konkrétně v atriu Rajské budovy. Stánky jsou zde rozmístěny dle nákresu níže a jsou rozděleny do 3 cenových kategorií dle konkrétního umístění stánku a velikosti. Níže uvedené ceny jsou za jeden den účasti na veletrhu.

Cenové kategorie jsou následující:
Číslo stánku Velikost prostoru pro stánek Cena za stánek
č. 1-6 3×3 m 78 000 Kč bez DPH
č. 7 5×1,5 m 78 000 Kč bez DPH
č. 8 3×1,5 m 52 000 Kč bez DPH
č. 9-19 3×2 m 52 000 Kč bez DPH
č. 20-40 3×1,5 m 33 000 Kč bez DPH
Cena vždy zahrnuje:
  • umístění stánku v konkrétní cenové kategorii
  • masivní propagaci akce skrze veškeré možné kanály na VŠE (hromadné emaily, sociální sítě, web školy, weby fakult, plakáty v budovách VŠE, plakáty na kolejích VŠE, propagace na plazmách)
  • servis před veletrhem (pomoc s umístěním stánku), během veletrhu i po něm (dodání fotografií z veletrhu, apod.)
  • catering pro maximálně 3 reprezentanty dané společnosti / instituce
Cena nezahrnuje doplňkové služby:
  • catering pro každého dodatečného reprezentanta dané společnosti / instituce: 500 Kč / osoba
  • parkovací místo v prostorách VŠE: 1000 Kč / parkovací místo
  • projekce loga na matnici nad prostorem veletrhu v den účasti: 3000 Kč
  • účast v soutěži pro návštěvníky: 5000 Kč

Doplňkové služby je možné navolit v rezervačním systému při rezervaci stánku, budou fakturovány společně se smluvenou cenou za stánek. V případě objednání doplňkové služby po proběhnutí fakturace je možné fakturovat doplňkové služby separátně.