Smluvní podmínky

Smluvní strany:

  • organizátor veletrhu ŠANCE – Rozvojové a poradenské centrum VŠE (dále jen organizátor)
                                                                         a
  • vystavovatel na veletrhu ŠANCE – firma nebo instituce prezentující se na veletrhu ŠANCE (dále jen vystavovatel)

Vznik smluvního vztahu:

  • smluvní vztah mezi organizátorem a vystavovatelem vzniká potvrzením objednávky vystavovatelem
  • objednávku vyhotoví organizátor na základě požadavků vystavovatele

Vystavovatel se zavazuje k respektování podmínek určených organizátorem akce.

Především se jedná o bezpečnostní pokyny, stornopoplatky, časový harmonogram, uspořádání stánků apod. Stornopoplatky jsou následující:

  • více jak měsíc před zahájením akce – 10 % z ceny objednaných služeb,
  • 14 dnů až měsíc před zahájením akce – 50 % z ceny objednaných služeb,
  • 13 dnů a méně před zahájením akce – 100 % z ceny objednaných služeb

Dále vystavovatel bere na vědomí, že z veletrhu bude pořízen obrazový a zvukový záznam formou fotografií a videí. Jedná se o oprávněný zájem organizátora veletrhu za účelem využití těchto materiálů pro propagaci a dokumentaci veletrhu. Materiály budou uchovávány po dobu 10 let od jejich pořízení.