Smluvní podmínky

Smluvní strany:

  • organizátor veletrhu ŠANCE – KC/VŠE (dále jen organizátor)
                                                                         a
  • vystavující na veletrhu ŠANCE – firma nebo instituce prezentující se na veletrhu ŠANCE (dále jen vystavující)

Vznik smluvního vztahu:

  • smluvní vztah mezi organizátorem a vystavujícím vzniká potvrzením objednávky vystavujícím
  • objednávku vyhotoví organizátor na základě požadavků vystavujícího

Vystavující se zavazuje k respektování podmínek určených organizátorem akce.

Především se jedná o bezpečnostní pokyny, stornopoplatky, časový harmonogram, uspořádání stánků apod. Stornopoplatky jsou následující:

  • více jak měsíc před zahájením akce – 10 % z ceny objednaných služeb,
  • 14 dnů až měsíc před zahájením akce – 50 % z ceny objednaných služeb,
  • 13 dnů a méně před zahájením akce – 100 % z ceny objednaných služeb

Vystavující bere na vědomí, že pokud to pandemická situace dovolí a studenti budou docházet do školy, bude se dubnový veletrh pořádat v prezenční podobě na VŠE. V případě, že pořádání větších akcí stále ​nebude ​možné a studenti budou mít online výuku, bude v daném termínu zajištěna virtuální forma veletrhu, které se vystavující automaticky zúčastní.

Vystavující bere na vědomí, že v případě zrušení či přerušení veletrhu z důvodu vyšší moci (včetně výhrůžky bombou) se peníze za pronájem prostoru stánku nevrací.

Dále vystavující bere na vědomí, že z veletrhu bude pořízen obrazový a zvukový záznam formou fotografií a videí. Jedná se o oprávněný zájem organizátora veletrhu za účelem využití těchto materiálů pro propagaci a dokumentaci veletrhu. Materiály budou uchovávány po dobu 10 let od jejich pořízení.

Organizátor akce nezodpovídá za jakékoliv technické problémy nebo nedostupnost aplikace třetích stran používané v souvislosti s programem s virtuálním světem.