Smluvní podmínky

Smluvní strany:

  • organizátor veletrhu ŠANCE – KC/VŠE (dále jen organizátor)
                                                                         a
  • vystavující na veletrhu ŠANCE – firma nebo instituce prezentující se na veletrhu ŠANCE (dále jen vystavující)

Vznik smluvního vztahu:

  • smluvní vztah mezi organizátorem a vystavujícím vzniká potvrzením objednávky vystavujícím
  • objednávku vyhotoví organizátor na základě požadavků vystavujícího

Vystavující se zavazuje k respektování podmínek určených organizátorem akce.

Především se jedná o bezpečnostní pokyny, stornopoplatky, časový harmonogram, uspořádání stánků apod. Stornopoplatky jsou následující:

  • více jak měsíc před zahájením akce – 10 % z ceny objednaných služeb,
  • 14 dnů až měsíc před zahájením akce – 50 % z ceny objednaných služeb,
  • 13 dnů a méně před zahájením akce – 100 % z ceny objednaných služeb

Vystavující bere na vědomí, že pokud to pandemická situace dovolí a studenti budou docházet do školy, bude se dubnový veletrh pořádat v prezenční podobě na VŠE. V případě, že pořádání větších akcí stále ​nebude ​možné a studenti budou mít online výuku, bude v daném termínu zajištěna virtuální forma veletrhu, které se vystavující automaticky zúčastní.

Vystavující bere na vědomí, že v případě zrušení či přerušení veletrhu z důvodu vyšší moci (včetně výhrůžky bombou) se peníze za pronájem prostoru stánku nevrací.

Dále vystavující bere na vědomí, že z veletrhu bude pořízen obrazový a zvukový záznam formou fotografií a videí. Jedná se o oprávněný zájem organizátora veletrhu za účelem využití těchto materiálů pro propagaci a dokumentaci veletrhu. Materiály budou uchovávány po dobu 10 let od jejich pořízení.

V případě, že je vystavující společností personální agentura, bere na vědomí, že na veletrhu ŠANCE nesmí nabízet pracovní nabídky ostatních společností. Agentura může propagovat pouze vlastní pracovní nabídky.

Organizátor akce nezodpovídá za jakékoliv technické problémy nebo nedostupnost aplikace třetích stran používané v souvislosti s programem s virtuálním světem.