Charakteristika veletrhu

ŠANCE Islands již 20. – 22. 4. 2021!

V souvislosti s aktuální situací chystáme unikátní projekt – NEJVĚTŠÍ VIRTUÁLNÍ PRACOVNÍ VELETRH v ČR, který bude probíhat na speciální 3D platformě. Veletrh si můžete představit jako počítačovou hru, kdy se každý účastník i vystavující pohybuje ve virtuálním světě pomocí své postavičky (avatara). Poté, co vstoupí na virtuální stánek, se všem zapne webkamera a mohou spolu komunikovat stejně jako na veletrhu konaném prezenčně.

Veletrh bude velmi podobný tomu, jak jej znáte v prezenční formě, ale díky online platformě nemusíte opouštět své zázemí a je zde i mnoho dalších výhod. Pro vystavující je výhodou například – lepší identifikace uživatelů, kvalitnější selekce zájemců a nenáročná logistika. Pro účastníky je hlavní výhodou časová úspora, možnost navštívit více stánků a zajímat se o co nejvíce pracovních pozic / stáží. Dále je zde také bohatý doprovodný program, který budeme postupně zveřejňovat.