Veletrh Šance

Pracovní veletrh ŠANCE má na Vysoké škole ekonomické v Praze již po mnoho let svou tradici. Od jara 2021 se veletrh ŠANCE koná ve dvou variantách – v PREZENČNÍ a VIRTUÁLNÍ formě.

 

PREZENČNÍ VELETRH

 

DŮLEŽITÉ INFO PRO VYSTAVUJÍCÍ: Zbývají poslední 2 volná místa!

 

 • Prezenční veletrh se koná v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, konkrétně v atriu Rajské budovy.
 • Standardně je veletrh pořádán 2x ročně (v dubnu a říjnu), ve 3 dnech (úterý, středa, čtvrtek) v čase 10:00 – 16:30.
 • Vzhledem k vysokému zájmu ze strany vystavujících, se účastní každý den jiné složení společností / institucí.
 • Každá vystavující společnost / instituce má možnost si zde postavit svůj stánek odpovídající rozměrům 1,5 m x 3 m.
 • Pro návštěvníky veletrhu je připraven také bohatý doprovodný program a soutěže o hodnotné ceny.

 

Termín příštího prezenčního veletrhu: 19. – 21. 10. 2021.

 

Pokud to pandemická situace dovolí, bude se říjnový veletrh pořádat v prezenční podobě na VŠE. V případě, že pořádání větších akcí nebude stále možné nebo nebude plně obnovena výuka v prezenční formě, bude v daném termínu zajištěna virtuální forma veletrhu.

 

VIRTUÁLNÍ VELETRH

 • Virtuální veletrh se koná v prostředí tropického souostroví ŠANCE Islands vytvořeném speciálně pro tyto účely.
 • Virtuální veletrh je pořádán 1x ročně (začátek února) a probíhá na speciální 3D platformě.
 • Virtuální veletrh si můžete představit jako počítačovou hru, kdy se každý účastník i vystavující pohybuje ve virtuálním světě pomocí své postavičky (avatara).
 • Komunikace probíhá za pomoci webkamery a mikrofonu – oboje se automaticky spustí poté, co návštěvník vstoupí za pomoci svého avatara na virtuální stánek.
 • Veletrh je velmi podobný tomu, jak jej znáte v prezenční formě, ale díky online platformě není potřeba opouštět své zázemí a je zde i mnoho dalších výhod.

 

Termín příštího virtuálního veletrhu: začátek února 2022. Konkrétní termín bude včas stanoven.

 

 

Výhody virtuálního veletrhu:
 • časová úspora (na veletrh se lze připojit odkudkoliv, třeba i ze zahraničí),
 • kvalitnější selekce zájemců (nad hlavou avatara se automaticky zobrazuje jméno, fakulta a status návštěvníka nebo že se jedná o vystavujícího),
 • nenáročná logistika (vystavující dodá grafické podklady a stánek mu bude poté vytvořen na míru),
 • šetříme společně životní prostředí (není potřeba nic tisknout, další výhodou je např. snížení spotřeby plastů a pohonných hmot),
 • získání nových zkušeností díky účasti na akci, která je pořádána kompletně ve virtuálním 3D světě,
 • každý návštěvník má možnost si vyzkoušet nový způsob hledání pracovních nabídek a být tak lépe připraven na online pracovní pohovor,
 • návštěvníci veletrhu si chválí možnost libovolného výběru avatara a celkový zážitek z virtuálního světa.

V rámci virtuálního světa ŠANCE Islands máte možnost navštívit tropické souostroví. Stejně jako v případě prezenčního veletrhu, i v rámci virtuálního je připraven bohatý doprovodný program včetně soutěží o zajímavé ceny.

 

 

Partneři ŠANCE

Henkel
ČEZ
TPA
COMMERZBANK
Rödl & Partner

Mediální partner

iLIST