Veletrh Šance

Pracovní veletrh ŠANCE má na Vysoké škole ekonomické v Praze již po mnoho let svou tradici. Od jara 2021 se veletrh ŠANCE koná ve dvou variantách – v PREZENČNÍ a VIRTUÁLNÍ formě.

Pracovní veletrh ŠANCE propojuje studenty s praxí. Návštěvníci na něm získávají přehled o aktuální nabídce pracovních míst i o požadavcích zaměstnavatelů z nejrůznějších oborů. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty a mohou jim pomoci v získání praxe, která je velmi důležitým předpokladem dobrého pracovního uplatnění v budoucnu.

PREZENČNÍ VELETRH

Prezenční veletrh se koná v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, konkrétně v atriu Rajské budovy. Standardně je veletrh pořádán 2x ročně (v dubnu a říjnu), ve 3 dnech (úterý, středa, čtvrtek) v čase 10:00 – 16:30. Vzhledem k vysokému zájmu ze strany vystavujících, se účastní každý den jiné složení společností / institucí. Každá vystavující společnost / instituce má možnost si zde postavit svůj stánek odpovídající rozměrům 1,5 m x 3 m. Dle statistik navštíví veletrh každý den několik tisíc studentů a absolventů – pro ty je v rámci veletrhu připraven také bohatý doprovodný program.

Termín příštího prezenčního veletrhu: 19. – 21. 10. 2021. Pokud to pandemická situace dovolí, bude se říjnový veletrh pořádat v klasické podobě na VŠE. V případě, že pořádání větších akcí nebude stále možné, bude v daném termínu zajištěna virtuální forma veletrhu.

VIRTUÁLNÍ VELETRH

Virtuální veletrh je pořádán 1x ročně (začátek února) a probíhá na speciální 3D platformě. Můžete si ho představit jako počítačovou hru, kdy se každý účastník i vystavující pohybuje ve virtuálním světě pomocí své postavičky (avatara). Poté, co vstoupí na virtuální stánek, se všem zapne webkamera a mikrofona mohou spolu komunikovat stejně jako na veletrhu konaném prezenčně.

Veletrh je velmi podobný tomu, jak jej znáte v prezenční formě, ale díky online platformě není potřeba opouštět své zázemí a je zde i mnoho dalších výhod. Pro vystavující je výhodou například:

– lepší identifikace uživatelů,
– kvalitnější selekce zájemců,
– nenáročná logistika.

Pro účastníky je hlavní výhodou:

– časová úspora,
– možnost navštívit více stánků,
– zajímat se o co nejvíce pracovních pozic / stáží.

V rámci virtuálního světa ŠANCE Islands máte možnost navštívit tropické souostroví. Stejně jako v případě prezenčního veletrhu, i v rámci virtuálního je připraven bohatý doprovodný program včetně soutěží o zajímavé ceny.

Termín příštího virtuálního veletrhu: začátek února 2022. Konkrétní termín bude včas stanoven.

 

Partneři ŠANCE

Agentura pro podnikání a inovace
Henkel
ČEZ
TPA
COMMERZBANK
Rödl & Partner

Mediální partner

iLIST