Pozvánka do Assessment centra? Čtěte si naše rady, díky kterým to zvládnete.

Možná jste také byli v situaci, kdy jste při hledání práce dostali pozvánku na pohovor konaný formou Assessment centra, zkráceně AC. Pro někoho je to možná zajímavé zpestření, pro někoho spousta otazníků. Co to je? Co mě na Assessment centru čeká? Jak se můžu připravit?

Co to tedy Assessment centrum je?

Assessment centrum je specifická metoda výběru zaměstnanců, při které se využívá několik technik najednou a účastní se jí více kandidátů. Většinou se jedná o půldenní nebo celodenní setkání 5 – 10 kandidátů, kteří jsou hodnoceni několika pozorovateli. Cílem Assessment centra je vystavit kandidáty podobným situacím, s jakými se mohou setkat při výkonu své práce, a sledovat, jak si s nimi poradí. Je tedy časově i psychicky náročnější než běžný pohovor, protože kandidáti jsou vystaveni přímé konkurenci ostatních uchazečů. Zaměstnavatel má však možnost vidět uchazeče přímo při řešení konkrétních úkolů a pod tlakem, což má větší vypovídací hodnotu než diskuse při klasickém pohovoru.

Kompetence

Assessment centrum je připraveno tak, aby bylo možné hodnotit konkrétní kompetence, které jsou pro danou pozici nezbytné. Často se tato metoda používá u pozic, na kterých je potřebná vysoká úroveň komunikačních schopností, asertivita, schopnost spolupracovat nebo schopnost ustát náročný rozhovor např. při reklamacích. Obecně se s Assessment centrem jako součástí výběrového procesu potkáte u obchodních společností, call center, cestovních kanceláří, v zákaznickém servisu a všude jinde, kde je součástí náplně práce kontakt s lidmi.

Jak Assessment centrum probíhá?

Na Assessment centru se většinou potkáte s úkoly:

  • individuálními – například představte se jedním slovem, které vás nejlépe vystihuje. Může se též jednat o klasické „máte 5 minut a řekněte nám o sobě to nejdůležitější“;
  • párovými neboli hraním rolí – každý z obou aktérů dostane popis své role a cíl, kterého má v konkrétní situaci dosáhnout. Může se jednat o vyřizování reklamace po telefonu, kontaktování potenciálního zákazníka, u manažerských pozic například dávání negativní zpětné vazby.
  • skupinovými úkoly – zadání konkrétního úkolu s konkrétním cílem bez specifikace postupu. Je na skupině, jak si rozdělí role mezi jednotlivé členy, jak je kdo aktivní, jestli se podaří splnit úkol v časovém limitu.

Psychodiagnostika

Někdy může být součástí Assessment centrum také psychodiagnostické testování. V dnešní době, kdy se dají dotazníky a testy dělat pohodlně on-line z domova, má psychodiagnostika přímo v rámci Assessment centra smysl, pokud firma potřebuje kandidáty vystavit většímu tlaku a v takovémto prostředí je testovat. Pokud se například ucházíte o práci v call centru, budete muset prokázat, že se umíte soustředit na daný úkol i v open space, kde v daný okamžik mluví mnoho dalších lidí najednou.

Jak se můžu připravit?

Pravděpodobně nikdy nebudete přesně vědět, jaké kompetence se od vás jako uchazeče očekávají. Proto není možné se dopředu naučit požadované reakce nebo změnit své chování požadovaným způsobem.  Na základě svých zkušeností doporučuji mít připravené krátké shrnutí své dosavadní pracovní historie včetně svých úspěchů. Připravte si popis podstaty a náplně vaší práce tak, aby ho pochopil i člověk pracující mimo váš obor. Doporučuji také dopředu si jasně formulovat svoji motivaci pro konkrétní pozici, protože můžete dostat otázku typu „proč bychom měli vzít právě vás?“.

Přirozenost

Nenechte se vystresovat konkurenčními kandidáty ani na první pohled náročnými úkoly. Co vy víte, možná je pro danou firmu důležitější odvaha než dotažení úkolu do posledního detailu. Zkuste brát Assessment centrum trochu jako hru a užijte si novou zkušenost. Zřejmě to nejdůležitější doporučení je zůstat přirozený. Protože pokud se budete stylizovat do něčeho, co nejste, a uspějete, znamená to, že se budete muset přetvařovat každý váš pracovní den. A to vás bude stát spoustu energie. Pokud v Assessment centru neuspějete, velmi pravděpodobně to znamená, že na výkon této práce je vhodný jiný typ osobnosti a pro vás by tu stejně nebyla možnost uplatnit svůj skutečný potenciál.

Autor: Synergie tým