Absolvent VŠE o práci konzultanta v PROVYS

Nic Vám název PROVYS neříká? To jste na tom stejně jako já, než jsem se zúčastnil veletrhu pracovních příležitostí na VŠE v Praze a po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení nastoupil na pozici konzultanta informačního systému PROVYS. Když už mluvím o sobě, tak bych se měl i trochu představit. Je mi 26 let, vystudoval jsem Informatiku na fakultě Informatiky a statistiky na VŠE v Praze a ještě před státními závěrečnými zkouškami jsem nastoupil na pozici konzultanta.

 

Kdo jsme a co děláme – pohled zvenku

Informační systém PROVYS (dále jen PROVYS), vyvíjený společností DCIT/ divize PROVYS, vznikl původně pro Českou televizi jako systém pro Přípravu a Realizaci Odbavení VYSílání. To znamená především evidenci pořadů a seriálů, jejich naplánování do vysílání, kontrolu práv k odvysílání jednotlivých pořadů a zpětnou evidenci toho, co bylo skutečně odvysílané. Postupem času se k tomuto přidal modul Produkce, který se zaměřuje na podporu výroby pořadů a seriálů, správu rozpočtů na výrobu a také na správu zdrojů a jejich alokaci. Dalším vyvinutým modulem je modul s názvem Air Time Sales. Jedná se o modul pro reklamu, respektive její prodej do vysílacího času televizní stanice. Vývoj samozřejmě je neustálý, a tak se vyvíjí nové funkcionality pro stávající moduly, ale také nové moduly sledující aktuální trendy. PROVYS má své zákazníky především ve střední Evropě, ale několik zákazníků je i z jiných částí světa. Mezi ty hlavní patří Česká televize, Nova, Slovenská televize, Evropský parlament, Polsat či například ruské televize Zvezda nebo TNT.

 

Firemní kultura – pohled zevnitř

Pokud bych měl firemní kulturu ve firmě hodnotit jako ve škole, tak jediná možná známka je 1. Ačkoli se může zdát, že firemní kultura nepatří k těm hlavním důvodům, proč u dané firmy žádat o zaměstnání, tak opak je pravdou. Ve firmě vládne dobrá nálada a všichni si tykají. Tykání byla jedna z věcí, která mě po nástupu do firmy překvapila a byla několik prvních dní zvláštní, ale postupem času na to hledím jako na výhodu a odstraňuje to mnoho bariér v komunikaci a při řešení problémů a lidi to spíše sbližuje. Příjemné pracovní prostředí je důležitá věc a i díky tomu se pak člověku ráno vstává lépe, než když by měl vstávat s pocitem, že ho čeká 8 hodin strávených v nepříjemném prostředí.

 

Práce technického konzultanta

Konzultant je v naší firmě většinou takový prostředník mezi zákazníkem a programátory. I když zákazník i programátor mluví o tom samém systému, tak by si většinou moc nerozuměli. Programátor mluví o tom, jak je to naprogramované a zákazník zase o svých procesech a potřebách a jak by je měl PROVYS podporovat a zlepšovat. A proto mezi nimi je konzultant, který PROVYS dobře zná. Dokáže zákazníkovi pomoci s úpravou PROVYSu podle jeho potřeb, dokáže rozlišit realizovatelné požadavky od nesmyslných a zbytečných a ty smysluplné přetransformuje do zadání pro programátory. Zároveň na druhou stranu rozumí programátorovi a dokáže se s nimi domluvit, protože zná systém nejen z pohledu uživatele, ale také z pohledu administrátora systému. Práce konzultanta ale nespočívá pouze v mluvení a psaní e-mailů. Sám konzultant může také systém upravit. Jednotlivé obrazovky PROVYSu lze upravovat přímo v systému pomocí uživatelského rozhraní bez nutnosti znát programovací jazyk, ve kterém je klientská část naprogramována. To ovšem neznamená, že konzultant nezná programovací jazyky. PROVYS je databázový systém, a proto konzultanti při své práci využívají jazyk SQL pro vyhledávání a úpravu dat. Pro úpravu tiskových sestav používají Pascal Script. Znalost těchto se u konzultantů postupně zvyšuje díky jejich každodennímu využití při práci.

 

Většinu práce na zákaznických instalacích lze vykonávat vzdáleně z kanceláře, ale v některých případech musí konzultant vyrazit přímo k zákazníkovi. Jde především o implementační projekty při zavádění PROVYSu do provozu či menší projekty na vylepšení systému, kde je součástí projektu například školení nebo nutná podpora uživatelů přímo na místě (tzv. on-site support). Díky tomu můžete vycestovat i mimo Českou republiku a podívat se do zajímavých organizací. Většinou se jedná o televizní společnosti, ale můžete se dostat například i do Evropského parlamentu. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy jsem byl alokován na projekt v Evropském parlamentu a v rámci služebních cest jsem tak navštívil několikrát Brusel a Štrasburk.

 

Pár slov na závěr

Když se ohlédnu o 2 roky zpět, tak vím, že návštěva stánku PROVYS na veletrhu pracovních příležitostí byla jednoznačně správným krokem. Takže na závěr Vám mohu jedině doporučit navštívit tento stánek na veletrhu ŠANCE.

 

Petr Burian

Technický konzultant informačního systému PROVYS